tiskaj

priporoči

Dobrodošli!

Slika 1 Spoštovani,

Društvo je prostovoljno združenje strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu, strokovnjakov področja varstva pred požarom, varstva okolja ter ostalih, predvsem iz naše regije, z dolžnostjo, da spoštujejo določbe statuta društva, kodeks stroke in varujejo ugled društva.

Društvo je povezano z ostalimi društvi v ZVIS Slovenije.

Namen in cilji so:

  • Informiranje, usposabljanje in povezovanje strokovnjakov v obliki posvetov, seminarjev in strokovnih ekskurzij,
  • Sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov,
  • Nudenje pomoči članom,
  • Povezovanje s podobnimi asociacijami,

Organi društva so:

  • Občni zbor,
  • Izvršilni odbor,
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija

S članstvom v Evropski uniji nas čakajo novi izzivi, saj varnost in zdravje, kakor tudi ekologija postajata vse pomembnejši vrednoti, ki vplivata na kakovost življenja in dela, na uspešnost poslo vanja podjetij in vseh ljudi.

MDVI Novo mesto
Predsednik:
Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž.

 

 

 

 

 
Copyright 2024. Vse pravice pridržane. Distribucija delov ali celote brez pisnega dovoljenja ni dovoljena.
gostuje Tmedia | omogoča spletpakeT.